Hlavolamy a hádanky pro každého

Jak na "zebry"

Co je zebra?

Zebra je druh hlavolamu, v jehož zadání se luštitel dozví, že má k dispozici určité informace o určitých osobách, místech, věcech apod. v různých kategoriích (záliby, jméno apod.), ale má k dispozici jen tolik souvislostí, aby bylo obtížné se dobrat ke zbytku a přitom aby řešení bylo jediné. Ovšem lépe nám to ukáže příklad.
Taková malá poznámka: Zebra je též jistý savec a také toto slovo může znamenat uspořádání střídavě černých a bílých pruhů (např. přechod pro chodce).

Příklad zebry a způsob řešení.

Zebra může vypadat takto:
Pět geologů se vybralo do různých oblastí, aby tam pátrali po nových nalezištích. Každý muž byl jiné národnosti a našel jiný druh nerostného bohatství v jiném typu krajiny:

 1. Australan zkoumal poušť.
 2. Naftu našel Američan.
 3. Železo bylo v horách.
 4. Zlato nenašel Australan.
 5. Angličan hledal v údolí řeky.
 6. Francouz narazil na diamanty.
 7. Diamanty nebyly na mořském dně.

Odpovězte na tyto otázky:

 1. Co bylo v pralese?
 2. Kde se našly opály?
 3. Co bylo na mořském dně?
 4. Kdo našel zlato?
 5. Co objevil Švéd?

z "Knihy hlavolamů", M. Zapletal

Vidíte, že tu jsou tři skupiny podobných údajů (já jim říkám kategorie informací), a to o národnostech, typech krajiny a nerostech, které geologové nalezli.
Abychom mohli začít řešit, musíme si nejprve narýsovat trojúhelník (nejlépe rovnostranný), na jehož stranách budou ony kategorie (tzn. na straně a budou nerosty, na straně b krajiny...), viz. obrázek.Potom si plnou čarou spojíme políčka, která s sebou souvisí (např. naftu našel Američan) a přerušovanou čarou spojíme políčka, která spolu nesouvisí (např. diamanty nebyly na mořském dně) - negativní informace se taky hodí.Teď trochu úvahy - co našel Australan? Zlato ne, naftu našel Američan, na diamanty narazil Francouz; železo bylo v horách, Australan hledal v poušti. Zbývají opály. Spojme si opály s Australanem a políčka poušť-opály-Australan si vybarvěme nějakou barvou.

Kde hledal Francouz? V poušti hledal Australan, v údolí řeky Angličan; nehledal ani v horách - tam bylo železo a ne diamanty; taky nehledal na mořském dně, protože tam se diamanty nenalézaly. Zbývá prales, takže si spojíme Francouze s pralesem a vzniklou trojici Francouz-prales-diamanty si opět vybarvíme (ale raději nějakou jinou barvou).

Kdo objevil železo v horách? Nebyl to ani Australan ani Francouz; Angličan hledal v údolí řeky, Američal našel naftu. Zůstal nám Švéd. Opět spojíme a zabarvíme.

Kde našel Američan naftu? V pralese ne, tam byly diamanty; v poušti taky ne, tam byly opály; v horách se objevilo železo, v údolí řeky zkoumal Angličan. Takže ji našel na mořském dně.

No, a Angličan, chudák, zůstal poslední, je ta trojice, která zůstala nevybarvená, totiž Angličan-údolí-zlato. Teď už byste měli odpovědět, že:

 1. V pralese byly diamanty.
 2. Opály se našly v poušti.
 3. Na mořském dně byla nafta.
 4. Zlato našel Angličan.
 5. Švéd objevil železo.

Kdybychom měli 4 skupiny informací (třeba bychom tam měli ještě stát, kde se nerost našel), tak si uděláme čtverec, pokud máme 5 kategorií informací, narýsujeme pětiúhelník. Při šesti šestiúhelník, při sedmi sedmiúhelník... I když nevím, jestli se někde po světě vůbec taková zebra potuluje, protože to je vysloveně vzácnost (a taky je hodně obtížná na řešení), ovšem na tomto webíku se zázraky dějí, a tak úloha číslo 7 v podsekci Logické hádanky je oním skvostem.

Vymýšlení zebřiček.

Vymýšlení zeber už je o něčem jiném. Ale dá se taky zvládnout.

Nejprve si vytyčíme, jak obtížný hlavolam bude - kolik bude položek, kolik kategorií. Pro náš příklad si vybereme 4 položky a 4 kategorie.

Teď si přichystáme přehlednou tabulku, kde budou naše informace. Řekněme, že půjde o venčení psů:

Josefjezevčíkměstký parkstará paní
Punťadalmatinlesíktříčlenná rodina
Fernandezkokršpanělrybníkmilionářský pár
Broklovecký pesloukastarý pán

Pokud se vám nelíbí, že pes má jméno Josef, můžete v zadání klidně tvrdit, že se nejedná o starou paní, ale o čarodějnici, která uhranula svého muže. Co se týče kokra, tomu to jméno sedne jak ulité:-)))

Nyní si narýsujeme - v našem případě, máme čtyři kategorie informací - čtverec a na jeho strany si napíšeme jednotlivé informace - stejně jako v ukázce řešení zebry.
pozn.: Nejlepší je narýsovat to něčím, co nejde vygumovat.

Ukázka - čtverec se čtyřmi údaji na každé straně

Tužkou teď musíme znázornit ty vazby, které potom chceme v zadání uvést. Přitom se držíme několika zásad:

 1. Údaje spojujeme podle pravdy.
 2. Neměli bychom spojovat tak, aby bylo ihned vidět řešení - proto spojujeme tužkou.
 3. Vazeb by mělo být zakresleno co nejméně, ale tak, aby zebra šla vyřešit.

Ale samotná pravidla nikomu nic neřeknou. Proto si to ukážeme právě na našem příkladu.

Nejprve (třeba dvě) záporné informace - spojíme např. Punťu s rybníkem a dědu s dalmatinem. Ke každému z těch čtyř uvedeme kladnou vazbu: Punťa-rodinka, děda-Brok, rybník-kokr a dalmatin-lesík.

Dále spojíme 2 "neobsazené": např. milionáři-Fernandez a Josef-jezevčík.

Nyní by už měl luštitel vědět, že Josef patří babce. Tuhle vazbu si znázorníme třeba zeleným fixem, abychom ji pak nepsali do zadání a zároveň s ní mohli počítat.

Jako další informace si vybereme, že babka nechodí na louku (luštitel spojí babku s parkem), poslední informace bude, že děda nemá kokršpaněla. Další věc: zkuste si nevšímat zelených čar a vypište si, která políčka jsou "osamocená" - na ty se potom budeme muset ptát, protože jinak by se luštitel nedozvěděl jejich názvy.

Zebra je hotova, můžete si ji klidně zkusmo vyřešit:
V jednom menším městě žijí čtyři psi. Každý má jiné jméno, je jiné rasy, má jiné majitele a je venčen jinde:

 1. Fernandez patří milionářskému páru.
 2. Dalmatin chodí do lesíka.
 3. Jezevčík se jmenuje Josef.
 4. Brok patří starému muži.
 5. Rybník navštěvuje kokršpaněl.
 6. Pes patřící tříčlenné rodině dostal jméno Punťa.
 7. Starcovi se dalmatini nelíbí.
 8. Stařenka nevenčí svého psa na louce.
 9. Punťa nechodí k rybníku.
 10. Starému muži nepatří kokršpaněl.

Odpovězte na tyto otázky:

 1. Komu patří pes chodící do parku?
 2. Kde venčí svého psa starý muž?
 3. Jak se jmenuje lovecký pes?
 4. Jaké rasy je pes patřící milionářskému páru?

Mr. Závitníček